ورود اعضا عضویت در سایت
هفته نهم دوران بارداری
هفته نهم دوران بارداری

تغییرات کودک اکنون اندازه کودک شما در حدود 2.5 سانتی متر (حدود اندازه یک دانه انگور) است و وزن او در حدود چند گرم است، اما از آنجا که ساختار فیزیکی بدن او شکل گرفته است، آمادگی آن را دارد که به سرعت وزن اضافه کند. او هر روز به یک انسان کامل شبیه تر می شود. دنبالچه جنینی او کا...

مشاهده ادامه مطلب »