ورود اعضا عضویت در سایت
هفته هفتم دوران بارداری
هفته هفتم دوران بارداری

تغییرات کودک کودک شما هنوز یک دم کوچک دارد (که در واقع استخوان دنبالچه است) و در هفته های بعدی از بین خواهد رفت. اما این دم، تنها قسمتی است که با رشد کودک شما، کوچکتر می شود. اکنون کودک شما تقریبا 1.2 سانتی متر (به اندازه یک تمشک) است، و مفصل آرنج و همچنین انگشتان دست و پا (که...

مشاهده ادامه مطلب »