ورود اعضا عضویت در سایت
هفته بیست و ششم دوران بارداری
هفته بیست و ششم دوران بارداری

تغییرات کودک اکنون وزن کودک شما کمی کمتر از 900 گرم و طول بدن او از سر تا پاشنه پا حدود 35.5 سانتی متر است. عصبهای گوش او در حال تکامل هستند که در نتیجه به صداهای مختلف بهتر پاسخ می دهد. ریه های او در حال رشد هستند و او با نفسهای کوچکش مقادیر کمی از مایع آمنیوتیک را تنفس می کند. ا...

مشاهده ادامه مطلب »