ورود اعضا عضویت در سایت
هفته نوزدهم دوران بارداری
هفته نوزدهم دوران بارداری

تغییرات کودک وزن کودک شما حدود 260 گرم و اندازه او حدود 15 سانتیمتر (تقریبا اندازه یک کدوسبز کوچک) می باشد. دستها و پاهای او در موقعیت صحیح نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به کل بدن او قرار دارند. کلیه های او به تولید ادرار ادامه می دهند و موهای او در حال جوانه زدن است. این دوره ...

مشاهده ادامه مطلب »