ورود اعضا عضویت در سایت
هفته شانزدهم دوران بارداری
هفته شانزدهم دوران بارداری

تغییرات کودک با طولی به اندازه 11 سانتی متر و وزنی حدود 110 گرم کودک شما به اندازه یک گلابی بزرگ شده است! با این حال در سه هفته آینده او به سرعت رشد خواهد کرد؛ وزن او دو برابر شده و چند سانتی متر به طول او اضافه خواهد شد. اکنون اعضای قسمت پایینی بدن او بیشتر رشد کرده اند. سر ا...

مشاهده ادامه مطلب »