ورود اعضا عضویت در سایت
هفته دوازدهم دوران بارداری
هفته دوازدهم دوران بارداری

تغییرات کودک اندازه کودک شما به حدود 5 سانتی متر یعنی تقریبا اندازه یک لیموترش رسیده است و حدود 15 گرم وزن دارد. صورت او به صورت یک انسان کامل شباهت بیشتری دارد. چشمهایش که در ابتدا در دو طرف صورت او شکل گرفته بودند، به یکدیگر نزدیکتر شده اند و گوشهای او در نزدیکی مکان نها...

مشاهده ادامه مطلب »