ورود اعضا عضویت در سایت
هفته یازدهم دوران بارداری
هفته یازدهم دوران بارداری

تغییرات کودک کودک شما اکنون به اندازه یک انجیر است و بدن او کاملا شکل گرفته است؛ حدود 3.8 سانتی متر طول و حدود هشت گرم وزن دارد. پوست او هنوز شفاف است و به همین خاطر می توان اکثر رگهای خونی او را به وضوح دید. بعضی از استخوانهای او در حال تشکیل شدن بوده و ریشه دندانهای کوچک ا...

مشاهده ادامه مطلب »